Volume 8, number 2 - November 2011

Contents

Nusret Ayyıldız, Sedat Per and Abdulkadir Taşdemir
A New Record for the Oribatid Mite Fauna of Turkey: Lepidozetes singularis Berlese, 1910 (Acari, Oribatida, Tegoribatidae)
S. Ebrahimi Atani and F. Esmaeili Khalil Saraei
On Coatomic Semimodules over Commutative Semirings
Ferruh Aşçı, Yunus Ömer Boyacı and Muhlis Özkan
Two New Water Mite Records (Acari, Hydrachnidia, Hygrobatidae) for the Turkish Fauna
Yavuz Uğurlu, Doğan Kaya and İbrahim E. İnan
Generalized Jacobi Elliptic Function Method for Periodic Wave Solutions of SRLW Equation and (1+1)-Dimensional Dispersive Long Wave Equation
Nihal Ata ve Durdu Karasoy
Sağkalım Çözümlemesi için Zayıflık Modeli ve Mide Kanseri Hastalarına İlişkin Verilerle Bir Uygulama
Salih Mohammed Salih
BER Reduction for DMT-ADSL Based on DMWT
Mohammad Reza Molaei
The Concept of Synchronization from the Observer's Viewpoint
Nazlı Ergüney, Bahadır Hiçdurmaz, Sait Eser Karlık ve Güneş Yılmaz
Dalga Boyu Bölmeli Çoğullama Sistemlerinde Dört Dalga Karışımı Olayının İletim Performansına Etkisinin Analizi
Özlem Önen and Kamil Koç
Seasonal and Vertical Distribution of Acarina Fauna of Grassland
  Back Cover