Cilt/Volume 8, No: 1  -  May/Mayıs 2011

Cilt/Volume 8, No: 1                           May/Mayıs 2011

  MAKALELER / ARTICLES
Effects of Using Different Metal Materials on Stresses in Metal-Composite Hybrid Joints
Faruk Sen and Kemal Aldaş
Comparison of Sample Preparation Techniques Used in Luminescence Dating Methods
Çağın Güneş and Niyazi Meriç
LBP Yardımıyla Görüntüdeki Kişinin Yaşının Bulunması
Vasif V. Nabiyev ve Asuman Günay
Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Yerleşkesi'ndeki Meşelikte Toprak Akarlarının (Acari) Dağılımı
Kamil Koç ve Sezgi Somuncu
Fidan Gelişim Algoritması Yardımı ile DNA Motiflerinin Keşfi
Murat Demir, Ali Karcı ve Mehmet Özdemir
Moleküler Dinamik Benzetim Yönteminde Atom Sayısının Kristalleşme Süreci Üzerine Etkisi
Fatih Ahmet Çelik ve Sefa Kazanç
OWL-S Tabanlı Atomik Süreçlerin Birleşimi Üzerine Semantik Tabanlı İş Akışı Modeli
Duygu Çelik ve Atilla Elçi

Molecular Alignment on Polymide Film for Liquid Crystals by the Application of Photolithography
Halide Melik, Mehriban Emek and Süleyman Yılmaz


On Solving Coullet System by Differential Transformation Method
Mehmet Merdan, Ahmet Gökdoğan and Vedat Suat Ertürk

 

Akciğer Bölgesinin Bölütlenmesinde Karmaşık Değerli Sınıflayıcların Karşılaştırılması
Murat Ceylan, Yüksel Özbay ve Osman Nuri Uçan
Büyük Ticari Yapılarda Kurulacak Kojenerasyon Sistemlerinin Ekonomik Açıdan Alternatif Sistemlerle Karşılaştırılması
Mecit Sivrioğlu, Mustafa Yurdakul, Alperdeniz Aydoğan ve Yusuf Tansel İç
Paketimsi ve Kırınmayan Işınların Atmosferde Biİr Engel Tarafından Kırınması
Mustafa Kara
İç Mekanda Kullanılan Yapay Aydınlatmanın Kullanıcı Açısından Etkileri
Orkunt Turgay ve Damla Altuncu

Son Bölüm / Last Section