Cilt/Volume 7, No: 2  -  November/Kasım 2010

Cilt/Volume 7, No: 2                          November/Kasım 2010

  MAKALELER / ARTICLES
İlaç Hammaddesi Olarak Sentezlenen Elektrofilik ve Nonelektrofilik Fenolik Schiff  Bazlarının Umu Test Sistemi ile Genotoksik Aktivitesinin Araştırılması
Emre Ceyhan, Ayşe Mercangöz, Nimet Karakoç ve Sevim Bilgiç
Complex Solutions for the Fisher Equation and the Benjamin-Bona-Mahony Equation
Bülent Kılıç and Erdal Baş
Yutucu Yarım Düzlemin Kenarından Kırınan Üniform Alanların Fiziksel Optik Yöntemiyle Hesabı
Mücahit Sarnık ve Uğur Yalçın
Some Applications to Lebesgue Points in Variable Exponent Lebesgue Spaces
Rabil A. Mashiyev
Yazılım Süreç İyileştirmede CASE Aracı Kullanımının CMMI Süreç Yönetimi Kategorisi Açısından Değerlendirilmesi
Cemalettin Öcal Fidanboy ve Mehmet Reşit Tolun
Türkiye Faunası için Üç Yeni Oribatid Akar Türü (Acari, Oribatida)
Ayşe Toluk, Sedat Per, Şule Baran, Hatice Aydın Yüksel, Pınar Coşkuner ve Nusret Ayyıldız
Çok Kriterli Permütasyon Akış Tipi Çizelgeleme Problemi için Bir Tavlama Benzetimi Yaklaşımı
İzzettin Temiz
Yatırım Projelerinin Net Bugünkü Riske Maruz Değer Göstergesi Kullanılarak Karşılaştırılması
Dilan Karatepe ve Fetih Yıldırım

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması

Reşat Kasap ve Sibel Kavak
Parmak Hareketlerinin Bilgisayarlı Yorumlanmasıyla Tek Oktavlı Notaların Seslendirilmesi
Vasif V. Nabiyev

Son Bölüm / Last Section